Хороводец

График

Календар Център 1 - бул.Васил Левски Календар Център 2 - ул.Самуил

ЦЕНИ

Единично посещение - 7,00лв.
Карта за неограничени посещения - 50лв. (за 1 месец);